Sát Thủ

ID: 12382
Đăng bởi: HungQuan
Lượt xem: 3.527
Tác giả: N/a
Lượt tải: 1.014
Chuyên mục: Động vật
Đánh giá:
Chuyên mục cấp 2: Khủng long
Dung lượng: 622,67 KB
Ngày đăng: 10/10/2015
Độ phân giải: 1920x1080
Chọn các phương thức sau:
    
Độ phân giải đã từng chọn:     1366x768
Độ phân giải phổ biến:    
Độ phân giải khác:    
Thiết bị di động:
Hoặc chọn một độ phân giải bất kỳ
Chiều rộng:           Chiều cao:    
Websites & Blogs (HTML):
Linked BBCode (Forums):
Detail 2