XtGem.com
tu vi hang ngay
Tu vi hang ngay
Hình Nền Điện Thoại | Hình Động Android | Hình Nền Động | Theme | Hình Nền Android | Theme Android | Hình Nền iPhone |3| |4| |5| | Tin Nhắn Hình | Game Android | Hinh anh hai huoc | Hinh xam dep | Hinh anh buon | Hinh anh tinh yeu
Tin Nhắn Tình Yêu
Tin Nhắn Tình Yêu Đẹp Nhất

Y Oi ! GI VAY AY?

(\,,,,,,(\ /),,,,,/)
( = "." ) ( ''-''= )
=(,,)==(,,)=(,,)==(,,)=
TO MUON NOI LA
________
/________/|
|_.*._.*._|/
|*.*.| |
_|.*.*| |_
/_l*.*. /_/|
|_.*._.*.|/
love you
-hinhnenso1.com-
Để tải tin nhắn này về máy: Soạn tin SMS 47990 gửi 6722
Để tặng tin nhắn này cho người thân bạn bè: Soạn tin SMS 47990 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về máy.

Tin Nhắn Tình Yêu Đẹp Nhất

_.+*****+__+*****+._
.+...._.+**+__+**+.
..*+....+.__kiss__.+.
*+.*+...love..+*.+*
*+..*+*..+*
TOI YEU EM. BANG MOT TRAI TIM CHAN THANH.
TRAI TIM AM NONG CUA TOI.
SE BAO BOC TRAI TIM NHO BE CUA EM!
-->I love you<--
-hinhnenso1.com-
Để tải tin nhắn này về máy: Soạn tin SMS 47992 gửi 6722
Để tặng tin nhắn này cho người thân bạn bè: Soạn tin SMS 47992 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về máy.

Tin Nhắn Tình Yêu Đẹp Nhất

.+**\.+**-__-**+./**+.
/..././.*+Lamwen+*.\.\...\
/.+* *+. .+* *+.\
*+*

.+**\.+**-__-**+./**+.
/..././.*+ di ban +*.\.\...\
/.+* *+. .+* *+.\
*+*
-hinhnenso1.com-
Để tải tin nhắn này về máy: Soạn tin SMS 47994 gửi 6722
Để tặng tin nhắn này cho người thân bạn bè: Soạn tin SMS 47994 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về máy.

Tin Nhắn Tình Yêu Đẹp Nhất

_________ /_____ __/|
|_.*._.*._|/
|*.*.| |
_|.*.*| |_
/_l*.*.| /_/
|_.*._.*._|/

I LOVE YOU
MISS YOU

Để tải tin nhắn này về máy: Soạn tin SMS 47996 gửi 6722
Để tặng tin nhắn này cho người thân bạn bè: Soạn tin SMS 47996 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về máy.

Tin Nhắn Tình Yêu Đẹp Nhất

{@}
*{@} {@} {@}*
:* {@} * {@} * ;*
' @}* {@} *{@}'
* ; {@} * ;
\ \ \| / / /
\\Y/ /
\|/
8-3
/()\
^v^v^v^v^v^v^v^v^
»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
-hinhnenso1.com-
Để tải tin nhắn này về máy: Soạn tin SMS 48000 gửi 6722
Để tặng tin nhắn này cho người thân bạn bè: Soạn tin SMS 48000 [SĐT Nhận] gửi 6722
Tải về máy.

Trang Chủ:Hinhnenso1.com
Đang xem:1
Hôm nay:5
Tổng số:31901
Powered by Xtgem - 2012
Hinhnenso1.com
Liên Hệ .